บัญชีโอนเงินทางธนาคาร

                   

                                                                                                                         ชื่อบัญชี      โอฬาร     รัศมีส่องจ้า              ( บัญชีออมทรัพย์ )

 

                                                                                                      ธนาคาร กสิกรไทย         สาขาถนนติวานนท์       เลขบัญชี         268 - 2 - 41333 - 9

                                                                                                      

                                                                                                      ธนาคาร ไทยพาณิชย์       สาขาสนามบินน้ำ        เลขบัญชี         313 - 2 - 44639 - 0

                 

 

                                                                                                  โทร    02 - 9511511       Fax  02 - 9511510      081 - 3713598       

 

                                          

 

                                                                                                                                                                                  พลังงานแสงอาทิตย์