ประวัติผู้เชี่ยวชาญผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และ Co2 Laser

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         โอฬาร  รัศมีส่องจ้า       ( นักวิทยาศาสตร์พเนจร )

 

                                                                                                                                                     ราคาแผงโซล่าแซล               ชุดอินเวสเตอร์พร้อมใช้              

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                    นักวิทยาศาสตร์ประเทศจีน

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                               ผ.อ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม         

 

              

                                                                                                                                                

                                                                                                                                          Co2 LASER  สำหรับใช้ในการผ้าตัดในสนามรบ ( ผลิตพลังงานได้120 w

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                               จักรยานไฟฟ้า เทคนิคนครราชสีมา   รถพลังงานแสงอาทิตย์ เทคนิคปทุมวัน         รถไฟฟ้าเทคนิคกรุงเทพ             

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           รถไฟฟ้าความเร็วสูง กรมโรงงานอุตสาหกรรม              บุกเบิกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 1990

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                       โซล่าแซลปี 1990  ติดโซล่าแซลให้ชาวบ้านนำแบตมาชาร์จไฟช่วงเช้าและนำไปใช้ช่วงกลางคืน

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                   

                                                                                                                      

   

                                                                                                                                                          ตูเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเก็บยาวัดซีนโดยใช้แอมโมเนียผสมน้ำ

                                                                                                                                                             

                            

 

                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                               ขุดบ่อบาดาลขนาด 4" ลึก 30 เมตร ใช้แผงโซล่าเซลขนาด 45 W  2 แผง ได้น้ำวันละ6.000 ลิตร   สำหรับรดน้ำต้นทุเรียน ที่ตำบลท่าใหม่     

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                แผงโซล่าแซล 6 แผง 1.600 W โดยไม่ต้องใช้ แบต

 

           

                                                                                  

                                                                                                                                                                                             SOLAR CELL 1                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              SOLAR CELL 2

                                                                                                                                                 

 

                                                  

                                                                                                                                ราคาแผงโซล่า                             เลขบัญชีธนาคาร